In dit artikel

Yoga | Wat is Yoga en Waar komt Yoga Vandaan?

Yoga | Wat is Yoga en Waar komt Yoga Vandaan?

In dit artikel

Mensen die yoga beoefenen, willen een verbinding maken tussen lichaam en geest. De populariteit van yoga is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vooral vrouwen zijn steeds vaker op de yoga mat te vinden. Wat is yoga nu eigenlijk precies, waar komt het vandaan, welke yoga oefeningen kun je zoal doen en is het nu wel of niet een sport? Dit artikel gaat uitgebreid in op alles wat met yoga te maken heeft.

Wat betekent het woord yoga?

Het woord yoga is afkomstig uit het Sanskriet, een Oudindische taal die onder meer werd gebruikt in het brahmanisme en hindoeïsme. Letterlijk vertaald, betekent het juk. Nu kennen wij de juk in Nederland vooral als een houten balk die je op de schouders draagt om er bijvoorbeeld twee emmertjes water mee te verplaatsen. De juk maakt een verbinding tussen twee dingen en dat is precies wat yoga ook doet. Het verbindt de mens met het goddelijke, het lichaam met de geest. Dat yoga synoniem is voor verbinden wordt nog duidelijker wanneer we zien dat yoga is afgeleid van het woord yuj dat verbinden of één maken betekent. Volgens Indiakundige Jean Herbert kun je yoga definiëren als: “De staat waarin de mens zich onder één juk met het Goddelijke bevindt…ofwel de toestand waarin de ‘waarneembare mens’ verbonden is met de ‘wezenlijke mens’…”

Waar komt Yoga vandaan?

Om de diepere betekenis van yoga te begrijpen, moet je terug naar de oorsprong. Hoewel ook in de Bhagavad Gita, een belangrijk hindoeïstisch geschrift, al werd gesproken van yoga, werd het ongeveer 200 jaar voor Christus in India voor het eerst geïntroduceerd als een filosofische stroming. De Yogasoetra’s van Patanjali worden dan ook beschouwd als het klassieke standaardwerk over yoga. Hierin wordt aan de hand van 195 soetra’s (aforismen) gezocht naar een weg om de mens te verlossen van zijn kwellingen. Dat gebeurt vooral door te kijken naar de oorzaken. Het geschrift is onderverdeeld in 4 hoofstukken:

  • Samādhi Pādadat verwijst naar de gelukzalige staat van de yogi waarin hij één wordt met het goddelijke.
  • Sādhana Pāda dat oefening of discipline betekent en waarin de yogavormen kriyā yoga en ashtānga yoga worden beschreven.
  • Vibhūti Pāda dat staat voor ‘kracht’ of ‘openbaring’ en waarin bijzondere yogatechnieken centraal staan.
  • Kaivalya Pāda dat is gewijd aan de uiteindelijke bevrijding ofwel het ultieme doel van de yoga

Vier hoofdstelsels

In de traditionele yoga onderscheidt men vier hoofdstelsels:

  • Jñāna-yoga waarin onderzoek via de weg van het intellect centraal staat.
  • Bhakti-yoga die wordt omschreven als de yoga van de liefde en toewijding aan God.
  • Raja-yoga die is gericht op naar binnen gerichte concentratie.
  • Karma-yoga waarin de handeling zonder gehechtheid en eigen belang in de praktijk wordt gebracht.
Wat doet yoga met je

Wat doet yoga met je?

In de moderne westerse samenleving wordt yoga voornamelijk in verband gebracht met het maken van yoga oefeningen. Dit houdt in dat je op een yoga matje allerlei yoga poses aanneemt die er op den duur toe moeten bijdragen om het evenwicht in het menselijk systeem, ofwel de balans tussen lichaam en geest, te herstellen. Dat is nodig omdat die balans voor de moderne mens vaak verstoord is. Met behulp van yoga oefeningen is het mogelijk om het lichaam en de geest flexibeler te maken en zo het evenwicht weer te herstellen.

Tijdens de yoga les leert de mens om te luisteren naar zijn lichaam. Hij richt zijn aandacht volledig op de oefeningen en voelt zijn lichaam. Hierdoor vergroot de mens tegelijkertijd zijn innerlijk bewustzijn. Hij leert inzien hoe het denken en voelen in elkaar steekt en hoe er sprake is van een wisselwerking tussen die twee. Dat zorgt er ook voor dat iemand beter in staat bent om de signalen die het lichaam geeft (zoals bijvoorbeeld vermoeidheid of stress) te herkennen.

Totale bewustwording

Samenvattend kun je stellen dat yoga twee kanten uitwerkt. Wie zich meer bewust wordt van zijn lichaam zal ook zijn geestelijke bewustzijn groter zien worden. Omgekeerd zorgt geestelijke bewustwording voor meer lichamelijke bewustwording. Hoe meer iemand zich hierin heeft ontwikkeld, hoe meer er sprake zal zijn van een totale fysieke, mentale, emotionele en spirituele bewustwording.

Waarom doet de mens aan yoga?

Volgens het evenementenplatform Eventbrite is het aantal yoga-evenementen tussen 2014 en 2018 gestegen van 3000 naar 40.000. De populariteit van yoga neemt dus gestaag toe. Eventbrite noemt als belangrijkste redenen die mensen aangeven om aan yoga te doen: ontspanning en ontstressen, gelukkiger worden, fysiek en mentaal sterker worden en als work-out.

Wat betekent het woord Yoga

Yoga populairder bij vrouwen dan mannen

Een onderzoek uit 2019 dat werd gehouden onder ruim 500 Nederlanders toont ook aan dat steeds meer mensen aan yoga doen. 13% procent van de vrouwen beoefenden in dat jaar yoga. Dat was 6 procent meer dan in 2016 toen het aantal vrouwen dat aangaf met yoga bezig te zijn rond de 7 procent lag. Bij de mannen bleef het percentage ten opzichte van drie jaar daarvoor, gelijk. Ongeveer 4 procent van de mannen doet aan yoga. 40 procent van de vrouwen en 15 procent van de mannen geeft aan dat zij ooit aan yoga hebben gedaan.

Welke vormen van yoga kun je doen?

Er is vandaag de dag een ruime keuze beschikbaar van allerlei soorten yoga. Zo kan de beoefenaar op zoek naar een vorm van yoga die bij hem past. Wie een yoga les Hatha yoga gaat volgen, kiest voor de meest oorspronkelijke vorm van yoga. Beheersing van het lichaam en de ademhaling staan hierbij centraal. Dit type yoga is ook prima geschikt voor beginners waarin zij verschillende yoga houdingen leren.

Yoga nidra is een uiterst rustige vorm van yoga die ook bekend is als ‘de yoga van de slaap’. Dit komt omdat je Yoga nidra liggend uitvoert. Daarbij is het overigens niet de bedoeling dat je in slaap valt. Wel zorgt het zowel fysiek, mentaal als emotioneel voor een diepgaande ontspanning.

Als je graag meer te weten zou komen over Yoga Nidra, lees dan deze Yoga Nidra review. Op die manier weet je precies wat je kunt verwachten, en ben je ook al een beetje voorbereid als je je eerste Yoga Nidra les volgt!

Power yoga combineert de houdingen uit de Ashtanga en Vinyasa yoga. Beiden zijn actieve vormen van yoga waarbij de bewegingen gelijk oplopen met de ademhaling. Deze krachtige oefeningen geven je energie en verbeteren de conditie. Ook zorgt power yoga ervoor dat het lichaam sterker en leniger wordt.

Kundalini yoga richt zich niet alleen op ademhalingstechnieken en lichaamsoefeningen, maar ook op meditatie. Daarom wordt het wel de yoga van het bewustzijn genoemd. Kundalini yoga wordt vooral beoefend door gevorderde yogi die op zoek zijn naar verdieping.

Kundalini Yoga wordt vaak gezien als een van de beste vormen van yoga, aangezien er bij deze variant echt een balans is tussen het lichamelijke en het spirituele aspect. Ook ligt de focus vooral op het ontwikkelen van meer bewustzijn. Daarvoor worden verschillende technieken toegepast (van ademhaling tot bepaalde lichaamsposes). Hier kan je meer te weten komen over Kundalini Yoga.

Is yoga een sport?

Afgaande op het bovenstaande zou je mogen concluderen dat yoga geen sport is. Zo is het historisch gezien in ieder geval niet bedoeld. Veel meer heeft het raakvlakken met een spirituele levenshouding. De oorspronkelijke yoga-filosofie was erop gericht om het lichaam en de geest in balans te krijgen. Eén worden met het goddelijke was het uiteindelijke doel.

Welke vormen van yoga kun je doen

Yoga voor een betere conditie

De moderne mens denkt hier over het algemeen toch iets anders over. De aantrekkingskracht van yoga ligt er voor veel mensen vooral in om het lichaam flexibeler te maken, de spierkracht te versterken, meer energie en een betere conditie te krijgen. Daarmee heeft het duidelijke raakvlakken met de dingen waar sporters in het algemeen naar op zoek zijn. Yoga is in die zin een vorm van sport dus. Toch concludeert een onderzoek van ‘Medicine & Science in Sports & Exercise’ iets heel anders: Yoga wordt gezien als een ‘lichte inspanning’. Met sport zou het niets van doen hebben. Volgens dit onderzoek moet je yoga in dezelfde categorie plaatsen als wandelen of het optillen van lichte gewichten zoals bijvoorbeeld een glas wijn.

Andere intentie

Feit is wel dat het onderzoek zich voornamelijk richt op de Hatha yoga en bijvoorbeeld de Power yoga niet meeneemt in de conclusie. Juist deze vorm van yoga heeft duidelijke raakvlakken met de sport, hoewel de intentie anders is. Bij sport speelt het competitive element vaak een belangrijke rol. Dat is bij yoga helemaal niet aan de orde. Ook gaat het bij yoga niet om fysieke inspanning op een hoog tempo. Integendeel, yoga gaat juist veel meer uit van een rustig tempo en ontspanning in plaats van inspanning. In die zin zou je yoga kunnen omschrijven als sporten op een spirituele manier.

Yoga voor beginners

Sport of geen sport, yoga zet je lichaam aan het werk. Door middel van een aantal gerichte oefeningen leert de beginner bepaalde yoga houdingen aan te nemen. Daarnaast is er volop aandacht voor de ademhaling. Wie met yoga begint zal op den duur steeds meer baat hebben bij deze oefeningen die je zowel thuis online via youtube yoga video’s kunt beoefenen als buitenshuis tijdens een cursus of yoga retreat. Daarbij is het handig om naast een goede yogamat ook over een yoga kussen te beschikken. Door tenslotte ook nog speciaal ontworpen yoga kleding, zoals een yoga legging te dragen, creëert de cursist de ideale omstandigheden om het optimale te halen uit een yoga les of yoga weekend.

Beginnen met Yoga is niet altijd gemakkelijk. Net zoals dat bij elke nieuwe ervaring het geval is, kan het oncomfortabel zijn om aan je eerste yogales te beginnen. Beginnen met yoga wordt echter meteen een stuk gemakkelijker en aangenamer als je een beetje begeleiding en hulp krijgt!

De beste online yoga platforms

Als je op zoek bent naar een manier om thuis yoga te doen, dan heb je geluk: er bestaan heel wat verschillende online hulpmiddelen, van de Kundalini Yoga Club tot Yoga Internationaal, die je begeleiden bij jouw yogalessen!

Ook Happy With Yoga is een uitstekende online streamingdienst voor zij die willen beginnen met yoga. Reviews over de beste online yogaplatforms en Happy With Yoga kunnen je zeker helpen om de beste keuze te maken!

Het woord ‘yoga’ vindt zijn oorsprong in het oude India. In de tweede eeuw voor Christus leefde de Indiase filosoof Patanjali. Hij werd de grondlegger van yoga als filosofische stroming. Deze stroming werd aangeduid met het woord ‘Yuj’. Het woord yoga is een afleiding van dit oude Indiase woord. Yoga is het best naar het Nederlands te vertalen met het woord ‘verbinden’. Dit geeft ook meteen het hoofddoel van yoga weer; yoga is een vorm van bewegen, waarbij je een verbinding maakt tussen je lichaam en geest door middel van je ademhaling. Yoga is er op gericht de balans tussen lichaam en geest (terug) te vinden. Yoga oefeningen helpen bij het vinden van dit evenwicht en maken je lichaam en geest levendig en flexibel.

Wat zijn de gezondheidsvoordelen van yoga? 

Yoga houdingen (ook wel arsena’s genoemd) brengen het lichaam in balans en leren je luisteren naar je eigen lichaam. De verschillende yoga poses maken je bewust van je eigen lichaam en geest en laten je voelen wie je daadwerkelijk bent. Je leert jezelf kennen op fysiek en mentaal, maar ook op emotioneel en spiritueel gebied. Dit volledig mens-zijn brengt verscheidene gezondheidsvoordelen met zich mee.

Vermindering van stress 

In stressvolle periodes in het leven, spannen spieren in het lichaam zich aan zonder dat je hier erg in hebt. Hierdoor ervaar je het gevoel van stress. Yoga biedt ontspanning aan het lichaam en helpt bij het verminderen van zorgen. Tijdens het uitoefenen van yogahoudingen bevind je je even helemaal in het hier en nu en maken zorgen over de toekomst en het verleden plaats voor ontspanning.

Meer energie 

Een grote groep mensen ademt op een verkeerde manier. Yoga kan helpen de ademhaling te verbeteren. Een optimale ademhaling zorgt voor meer zuurstof in het bloed en een gezonde bloedsomloop. Een goede bloedsomloop zorgt er vervolgens voor dat voedingsstoffen optimaal worden vervoerd door het lichaam en afvalstoffen beter afgevoerd kunnen worden. Het gevolg hiervan is dat je meer energie zult hebben in het dagelijks leven.

Flexibeler en sterker worden 

De verschillende yoga poses zorgen ervoor dat pezen en spieren in je lichaam oprekken. Yoga helpt je om steeds leniger te worden, zonder dat je je spieren hoeft te forceren. Het rekken en strekken van je lichaam tijdens yoga, vermindert spanningen in het lichaam. Tegelijkertijd werk je aan je spierkracht. Met yoga zet je meteen verschillende spiergroepen in je lichaam aan het werrk, zonder de spieren teveel te belasten. De combinatie tussen leniger en sterker worden maakt yoga een goede manier van bewegen.

Wat heb je nodig om yoga uit te kunnen oefenen? 

Yoga is een manier van ontspanning en bewegen, waarvoor je weinig speciale benodigdheden nodig hebt. Een yogamat en yogakleding zijn voldoende om te kunnen beginnen met yoga. Yoga oefeningen en yoga poses zijn voor beginners en ook zeker voor gevorderde yogi’s online en in boeken te vinden.

Meer yoga voor jouw gezondheid!

Wil jij meer doen voor je gezondheid? Focus je dan naast yoga ook op andere voedingssupplementen zoals vitamines, mineralen en spoorelementen, omega 3 vetzureneiwitten, fytonutriënten (planten, kruiden en specerijen) en superfoods.

Persoonlijk ben ik fan van om yoga online te doen. Er zijn verschillende platforms waarmee je gewoon thuis yoga kan beoefenen. Denk bijvoorbeeld aan YogaTV, Happy With Yoga of de Kundalini Yoga Club. Dit is ideaal als je wilt beginnen met yoga in jouw eigen vertrouwde omgeving. Je hebt enkel een abonnement nodig en je eigen yoga matras.

Mocht je wat meer de diepte op willen ingaan kijk dan eens naar yoga nidra of kundalini yoga. Mocht je de smaak echt te pakken hebben kan je je altijd nog inschrijven voor een yoga opleiding.

Wil je meer weten over al deze dingen voor jouw gezondheid? Lees dan de uitgebreide reviews die ik erover schreef. Daarin ben ik gaan onderzoeken wat de voordelen zijn voor je gezondheid én waar ze het beste kan kopen. Je kan bij al onze partners met een gerust hart jouw aankopen doen. In veel gevallen zelfs met een leuke korting! Ik ben benieuwd welke supplementen jij in huis gaat halen!

50 Praktische groei tips
Met mijn 50 gratis tips maak jij de volgende stap in jouw persoonlijke groei!
Vraag nu het E-book aan
Martijn Meeuwis (Ervaringsdeskundige)

Martijn Meeuwis (Ervaringsdeskundige)

Martijn Meeuwis (1988), ervaringsdeskundige en oprichter van Jouwpersoonlijkegroei.nl, is partner van Anouk en trotse vader van Tess en Luka. Zijn passie ligt bij voeding, sport (crossfit), mindset en meditatie. Ontdek zijn top 50 praktische tips voor persoonlijke groei in zijn gratis E-book. Volg Martijn ook op LinkedIn, Facebook en Instagram. Voor opmerkingen of vragen, mail martijn@jouwpersoonlijkegroei.nl of bel 033-2022144 tijdens kantooruren. Meer ervaringen van Martijn Meeuwis
Anderen bekeken ook

Geen reacties on Yoga | Wat is Yoga en Waar komt Yoga Vandaan?

Laat een reactie achter

50 praktische groei tips

Gratis E-book: ‘De volgende stap in jouw persoonlijke groei’

ebook 50 praktische groei tips

50 praktische groei tips

Gratis E-book: ‘De volgende stap in jouw persoonlijke groei’

ebook 50 praktische groei tips