In dit artikel

Het herkennen en veranderen van een statische mindset

Het herkennen en veranderen van een statische mindset

In dit artikel

Veel mensen denken dat hun vaardigheden en intelligentie niet kunnen veranderen. Dit is een misvatting. Het begrijpen en veranderen van deze statische mindset is cruciaal voor persoonlijke ontwikkeling.

Mijn ervaring leert dat dit essentieel is om te groeien. Met meer dan tien jaar ervaring in het coachen van individuen naar een groeimindset, deel ik inzichten die daadwerkelijk verschil maken.

Gratis Kennismaken met Coach Vortex Flow

Verandering begint met bewustzijn. Uit onderzoek van psychologe Carol Dweck blijkt dat het aanpakken van een statische mindset leidt tot betere prestaties en meer tevredenheid. Deze blog biedt praktische tips voor iedereen die wil groeien.

Lees verder en ontdek hoe.

Key Takeaway

Mijn beste mindset boek is Master Your Mindset. Dit Nederlandse boek van Michael Pilarczyk bevat ontzettend veel wijsheid en stelt je de vragen die zorgen voor effectieve verandering.

Samenvatting

 • Herken dat een statische mindset gelooft dat talenten en intelligentie vaststaan, wat persoonlijke groei kan beperken.
 • Veranderen naar een groeimindset helpt je om vaardigheden te ontwikkelen door inspanning, uitdagingen te zien als leermogelijkheden, en feedback te gebruiken als een manier om te verbeteren.
 • Het ontwikkelen van een groeimindset heeft positieve effecten op verschillende gebieden in het leven, zoals sport, financiën en persoonlijke ontwikkeling, door doorzettingsvermogen en een positieve instelling te stimuleren.
 • Mindset veranderen kan met hulp van coaches, boeken, werkboeken, apps en andere hulpmiddelen die praktische strategieën bieden voor dagelijkse verbetering.
 • Een groeimindset aannemen zorgt voor meer succes en plezier in leren en presteren, omdat het de focus legt op het proces en persoonlijke ontwikkeling, niet alleen het eindresultaat.

Wat is een statische mindset?

Een statische mindset gaat ervan uit dat onze capaciteiten vaststaan en niet kunnen groeien. Mensen met deze kijk geloven dat talent iets is wat je hebt of niet hebt.

YouTube video

Voorbeelden van een statische mindset

Een statische mindset kan ons vaak beperken in persoonlijke groei. Het zorgt ervoor dat we vast blijven zitten in onze oude manieren. Hier volgen enkele duidelijke voorbeelden van een dergelijke mindset:

 1. Ik denk regelmatig: “Ik ben nu eenmaal zo.” Dit geloof weerhoudt me ervan om te proberen nieuwe vaardigheden te leren of mijn gedrag aan te passen.
 2. Wanneer ik zie hoe anderen succes behalen, voel ik mij bedreigd in plaats van geïnspireerd. Hun succes lijkt mijn eigen tekortkomingen te benadrukken.
 3. Ik vermijd uitdagingen omdat ik bang ben om te falen. Deze angst voor mislukking maakt dat ik geen nieuwe dingen probeer.
 4. Feedback voelt voor mij als persoonlijke kritiek. In plaats van het te zien als een kans om te leren, trek ik me terug.
 5. Mijn overtuiging dat capaciteiten vaststaand zijn, leidt ertoe dat ik niet de moeite neem om deze verder te ontwikkelen.

Dit gedachteproces heeft invloed op allerlei aspecten van mijn leven: van sport tot taal leren en zelfs hoe ik met geld omga.

Nu we hebben gezien wat voorbeelden zijn van een statische mindset, laten we eens kijken hoe deze verschilt van een groeimindset en waarom dit belangrijk is.

Het verschil tussen een statische en groeimindset

Een statische mindset gelooft dat talenten vaststaan, terwijl een groeimindset ervan uitgaat dat je vaardigheden kunt ontwikkelen door te leren en te oefenen. Ontdek hoe deze twee denkwijzen je leven kunnen vormgeven.

YouTube video

Kenmerken van een groeimindset

Het herkennen van een groeimindset is cruciaal voor persoonlijke ontwikkeling. Mensen met zo’n mindset zien uitdagingen als kansen om te leren. Hieronder volgen enkele belangrijke eigenschappen:

 1. Ze geloven dat inspanning tot verbetering leidt. In plaats van op te geven wanneer iets niet lukt, zetten ze door, wetende dat hard werk resultaten oplevert.
 2. Fouten worden gezien als leerervaringen. Iemand met een groeimindset schrikt niet terug van fouten maken; ze begrijpen dat dit deel is van het leerproces.
 3. Ze staan open voor feedback. Kritiek wordt niet opgevat als een persoonlijk aanval maar als waardevolle informatie om hun vaardigheden te verfijnen.
 4. Uitdagingen worden enthousiast aangepakt. Waar anderen misschien weerstand bieden of opzien tegen moeilijke taken, gaan zij deze juist graag aan.
 5. Succes van anderen inspireert hen. Ze voelen geen jaloezie maar gebruiken het succes van anderen als motivatie om zelf ook beter te worden.
 6. De focus ligt op het proces, niet alleen het resultaat. Groei en ontwikkeling zijn minstens zo belangrijk als het einddoel behalen.
 7. Ze geloven dat capaciteiten kunnen groeien en veranderen door tijd en ervaring, in overeenstemming met de psychologie van Stanford University over de growth mindset.
 8. Ze stellen veel vragen om hun begrip te verdiepen en zoeken actief naar manieren om hun kennis uit te breiden.

Deze kenmerken zijn niet alleen toepasbaar in academische of professionele situaties maar spelen ook een significante rol in persoonlijke relaties en hobby’s zoals hardlopen of surfen, waarbij doorzettingsvermogen en een positieve instelling essentieel zijn voor progressie en plezier.

Het belang van het herkennen van een statische mindset

Zien dat je een statische mindset hebt, is de eerste stap naar groei. Mensen met zo’n mindset geloven vaak dat hun intelligentie en talenten vastliggen en niet kunnen verbeteren. Deze houding beperkt hun vermogen om nieuwe dingen te leren of uitdagingen aan te gaan.

Het staat haaks op de groeimindset, zoals beschreven door Carol S. Dweck in haar boek “Mindset, de weg naar een succesvol leven”. Een groeimindset stimuleert mensen juist om hun capaciteiten te ontwikkelen door inspanning en ervaring.

Ik begrijp nu dat het herkennen van deze mindset niet alleen mijn eigen ontwikkeling helpt, maar ook invloed heeft op anderen om mij heen. Het aanpakken van een statische mindset opent de deur naar persoonlijke groei.

Het helpt faalangst te overwinnen en maakt een leven vol leerervaringen en verbetering mogelijk. Zo zet ik de eerste stap richting verandering, door bewust te worden van mijn eigen mindset.

De grootste verandering begint met het herkennen van onze eigen mindset.

YouTube video

Hoe een statische mindset te veranderen

Om een statische mindset te veranderen, is het essentieel om actief te werken aan het ontwikkelen van een groeimindset waarbij je gelooft dat je capaciteiten kunt ontwikkelen. Ontdek hoe je door kleine stappen te nemen, je denkwijze kunt verschuiven en zo nieuwe mogelijkheden in je leven kunt openen.

Het ontwikkelen van een groeimindset

Het ontwikkelen van een groeimindset begint bij de overtuiging dat je kunt groeien. Ik geloof sterk dat mijn kwaliteiten en vaardigheden zich kunnen ontwikkelen door inzet en oefening.

 1. Sta open voor nieuwe uitdagingen. Deze houding helpt me om te gaan met moeilijkheden en ze te zien als kansen om te leren.
 2. Vier de inspanning, niet alleen het resultaat. Dit leerde ik omdat complimenten belangrijk zijn bij het vormen van een groeimindset.
 3. Zoek feedback op je werk en handel ernaar. Feedback geeft mij inzicht in hoe ik mezelf kan verbeteren.
 4. Reflecteer op je ervaringen. Na elke ervaring denk ik na over wat goed ging en wat beter kan.
 5. Leer van fouten. Fouten maken is oké; ze laten me zien waar ik nog kan groeien.
 6. Wees geduldig met jezelf tijdens het leerproces. Verandering kost tijd, vooral als het gaat om diepgewortelde overtuigingen zoals een statische mindset.
 7. Omring jezelf met mensen die ook een groeimindset hebben. Hun houding en gedrag inspireren mij om ook in mezelf te blijven geloven.

Deze stappen helpen mij niet alleen vandaag maar beloven ook succes voor de toekomst, omdat mensen met een groeimindset meer kans hebben op succesvolle levensresultaten, zoals de onderzoeken laten zien. Door deze aanpak heb ik geleerd liefde voor het proces te ontwikkelen, niet alleen de eindbestemming te waarderen, maar ook de reis ernaartoe – vol uitdagingen, leren en persoonlijke ontwikkeling.

Tips voor het bevorderen van een groeimindset

Het bevorderen van een groeimindset is cruciaal voor persoonlijke ontwikkeling. Hier deel ik wat mij geholpen heeft om mijn mindset te veranderen:

 1. Focus op leren, niet alleen op het resultaat. Ik heb geleerd dat het proces net zo belangrijk is als de uitkomst. Deze aanpak helpt mij om meer te waarderen wat ik leer, zelfs als dingen niet direct lukken.
 2. Zie fouten als kansen om te groeien. Elke keer dat ik een fout maak, probeer ik er iets van te leren in plaats van mezelf ervoor neer te halen. Dit maakt het makkelijker om door uitdagingen heen te werken.
 3. Vraag feedback en sta open voor suggesties. Het vragen van input heeft me geholpen om mijn capaciteiten verder te ontwikkelen en nieuwe perspectieven te zien.
 4. Omring jezelf met mensen die ook een groeimindset hebben. Hun positieve invloed inspireert mij dagelijks om mijn eigen mindset bij te sturen waar nodig.
 5. Stel doelen die je uitdagen maar haalbaar zijn. Dit houdt me gemotiveerd en laat me zien dat groei altijd mogelijk is, stap voor stap.

Nu we dit besproken hebben, laten we eens kijken hoe de rol van mindset zich uitspeelt in verschillende aspecten van het leven, zoals sport, financiën en persoonlijke groei.

De rol van mindset in verschillende aspecten van het leven

Mindset speelt een sleutelrol in hoe we uitdagingen aangaan, doelen bereiken en onszelf ontwikkelen, of het nu gaat om sport, financiën of persoonlijke groei. Ontdek hoe je jouw denkwijze kunt transformeren en een positieve impact op elk gebied van je leven kunt maken.

Sport

Ik heb zelf ervaren hoe belangrijk het is om een groeimindset te hebben in sport. Het verschil tussen opgeven en doorzetten hangt vaak af van hoe je denkt over je capiciteiten en je identiteit als sporter.

Een statische mindset houdt je tegen, terwijl een groeimindset je helpt om je vaardigheden te ontwikkelen, zelfs na tegenslagen.

Intrinsieke motivatie is de sleutel tot meer plezier en betere prestaties in de sport.

Focus, vertrouwen en veerkracht zijn essentieel om te presteren. Deze worden sterker met een groeimindset. Ik merk dat ik meer geniet en beter presteer als ik gericht ben op leren en verbeteren, niet alleen op winnen.

Het gaat erom dat je elke training en elke wedstrijd ziet als een kans om beter te worden, niet als een test van je onveranderbare capaciteiten.

Financiën

Financiële wijsheid is cruciaal voor succes in het leven. Een groeimindset helpt mij om mijn capaciteiten voor financieel beheer te ontwikkelen. Het doorzien van het belang van deze mindset maakt een wereld van verschil.

Ik leer dat financiële onafhankelijkheid een middel is, niet alleen een doel. Dit inzicht verandert hoe ik geld zie en gebruik.

Het aanpakken van uitdagingen met een groeimindset opent deuren naar nieuwe mogelijkheden. Ik stel vast dat mijn houding tegenover geld mijn succes beïnvloedt. Door mezelf te trainen in positief financieel denken, zet ik stappen richting persoonlijke en financiële groei.

Mijn aanpak om financiën te beheren verbetert als ik focus op het ontwikkelen van mijn vaardigheden en kennis.

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling speelt een cruciale rol in ons leven. Het beïnvloedt hoe we denken, voelen en handelen in verschillende situaties. Ik heb geleerd dat een groeimindset essentieel is voor het ontwikkelen van onze capaciteiten.

Dit betekent dat ik mijn talenten kan verbeteren door tijd en moeite te investeren. Ik zie fouten nu als kansen om te leren in plaats van tekenen van mislukking.

Het veranderen van een statische mindset naar een groeimindset heeft mij geholpen om flexibeler te zijn in het denken en meer open te staan voor nieuwe ervaringen. Het stimuleert mijn nieuwsgierigheid en motivatie om te blijven leren.

Dit proces van zelfverbetering maakt het mogelijk om mijn doelen sneller te bereiken en succesvoller te zijn in verschillende aspecten van het leven, zoals werk en persoonlijke relaties.

Aanbevolen mindset boeken en bronnen

Om je groeimindset te ontwikkelen, heb ik een lijst samengesteld van boeken en bronnen die mij enorm hebben geholpen. Deze materialen bieden praktische inzichten en strategieën om je denkwijze te veranderen.

 1. “Mindset, de weg naar een succesvol leven” van Carol S. Dweck – Dit meesterwerk legt de basis voor het begrijpen van de kracht van onze denkwijze. Carol S. Dweck onthult hoe eenvoudige wijzigingen in onze gedachten ons kunnen leiden naar persoonlijke groei en succes.
 2. “De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap” door Stephen R. Covey – Hoewel dit boek niet alleen over mindset gaat, biedt het essentiële lessen over proactiviteit en het belang van een groeiende kijk op zowel persoonlijke als professionele ontwikkeling.
 3. Growth Mindset Werkboek – Een praktisch werkboek dat oefeningen biedt om dagelijks aan je groeimindset te werken. Het helpt bij het identificeren van statische mindsetpatronen en vervangt deze door groei-gerichte overtuigingen.
 4. Mindset App – Er zijn verschillende apps beschikbaar die zijn ontworpen om gebruikers te helpen hun mindset te cultiveren. Zoek naar apps met positieve recensies die dagelijkse gewoontes promoten waarmee je je capaciteiten kunt ontwikkelen.
 5. Podcasts over Persoonlijke Groei – Veel experts delen hun kennis over mindset via podcasts. Deze gratis bronnen zijn perfect voor luisteraars die onderweg zijn en meer willen leren over hoe ze een groeimindset kunnen aannemen.
 6. YouTube-kanaal “Groeimindset” – Er zijn talloze video’s op YouTube die zich richten op het thema groeimindset, biedende visuele leerlingen een kans om concepten in actie te zien.

Door deze boeken te lezen en gebruik te maken van de genoemde hulpmiddelen, zet ik stappen richting constante verbetering. Elk element draagt bij aan het uitbreiden van mijn begrip hoe mijn denkwijze mijn vermogen beïnvloedt om doelen te bereiken en nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Mindset veranderen met de hulp van een coach

Nadat ik veel over mindsets heb gelezen, zoals in het boek ‘Mindset’ van Carol Dweck, besefte ik dat zelfstudie soms niet genoeg is. Je hebt een persoon nodig die je ziet zoals je bent en je helpt groeien.

Een coach kan deze rol perfect vervullen. Coaches brengen hun dagen door met het begrijpen van hoe capaciteiten ontwikkelen werken en passen hun kennis toe om mensen te helpen hun mindset te veranderen van vast naar groei.

Ze gebruiken verschillende hulpmiddelen en oefeningen, zoals growth mindset werkboeken en apps, om dit proces te ondersteunen.

Mijn eigen ervaring met een coach was een keerpunt. Deze expert hielp mij mijn denkpatronen te herkennen die mijn groei belemmerden. Samen werkten we aan het opbouwen van een groeimindset door specifieke doelen te stellen en strategieën uit te werken om die te bereiken.

We gebruikten ook mindset oefeningen die gericht waren op het versterken van mijn geloof in mijn eigen capaciteiten. Dit alles gebeurde in een veilige en oordeelvrije omgeving, waardoor ik me open kon stellen voor verandering.

Mindset oefeningen en tools

Het verkennen van mindset oefeningen en tools, zoals een groei mindset werkboek of app, kan een krachtige manier zijn om je mindset te transformeren. Ontdek meer manieren om je denkwijze te verbeteren.

Growth mindset in de klas

Een groeimindset stimuleert leerlingen om uitdagingen aan te gaan en te leren van fouten. Ik focus hierbij op oefeningen die leerlingen helpen in te zien dat talenten en intelligentie te ontwikkelen zijn door inzet en hard werken.

Dit verandert hun kijk op leren volledig. Ik maak gebruik van specifieke tools zoals werkboeken en apps die ontworpen zijn om een groeimindset te bevorderen. Deze instrumenten bieden praktische activiteiten en reflectieoefeningen die leerlingen motiveren om buiten hun comfortzone te stappen.

In mijn klas introduceer ik banners met positieve boodschappen die de principes van een groeimindset weerspiegelen. Deze visuele herinneringen ondersteunen de boodschap dat fouten maken deel uitmaakt van het leerproces.

Ik moedig open discussies aan waarin leerlingen hun ervaringen met uitdagingen delen, wat bijdraagt aan een cultuur waarin groei centraal staat. Door deze benadering zien mijn leerlingen in dat volharding leidt tot succes, wat hun zin om te leren verhoogt.

Intelligentie is niet vast; het is een spier die je kunt trainen.

Mindset werkboek

Ik gebruik een mindset werkboek in mijn lessen en zie geweldige resultaten. Dit werkboek bevat 7 lessen die elk ongeveer 45 minuten duren. Het is perfect voor basisschoolkinderen tussen de 7 en 12 jaar oud.

Door de oefeningen uit het werkboek te volgen, help ik kinderen hun statische mindset te herkennen en te veranderen in een groeimindset. Deze verandering blijkt niet alleen in de klas, maar ook in hun dagelijks leven een groot verschil te maken.

De oefeningen in het werkboek zijn zo ontworpen dat ze kinderen leren om hun manier van denken snel aan te passen. Het is verbazingwekkend hoe sommige activiteiten de kijk op uitdagingen en falen in slechts 1 minuut kunnen veranderen.

Ik moedig de kinderen aan om deze oefeningen regelmatig te doen, zowel thuis als op school. Zo bouwen ze voortdurend aan een sterke groeimindset die hen helpt in verschillende aspecten van hun leven, zoals sport, financiën en persoonlijke ontwikkeling.

Mindset app

Mindset apps, zoals ClassDojo, helpen je bij het ontwikkelen van een groeimindset. Ze bieden activiteiten en uitdagingen die je denkwijze positief veranderen. Met deze apps leer je anders naar fouten kijken.

Je ziet ze niet meer als mislukkingen, maar als kansen om te leren.

Deze apps geven ook tips om je mindset dagelijks te verbeteren. Ze maken gebruik van doelen stellen en feedback om je vooruitgang te meten. Zo blijf je gemotiveerd en zie je duidelijk hoe je groeit.

Je aandacht voor positieve verandering wordt groter, wat essentieel is voor persoonlijke ontwikkeling.

Conclusie

Een statische mindset herkennen en veranderen opent deuren naar groei en ontwikkeling. Door bewust te werken aan overtuigingen, schakelen we over naar een groeimindset die ons motiveert en doorzettingsvermogen geeft.

Dit proces is makkelijk en efficiënt met de juiste hulpmiddelen zoals apps, werkboeken en coaching. Het toepassen van deze strategieën heeft een grote impact op alle gebieden van het leven, van sport tot persoonlijke financiën.

Laten we daarom moedig deze verandering omarmen en elke dag werken aan een betere versie van onszelf.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is een statische mindset?

Een statische mindset is het geloof dat basisvaardigheden, intelligentie en talenten vaststaan en niet ontwikkeld kunnen worden.

2. Hoe verschilt een groeimindset van een statische mindset?

Bij een groeimindset gelooft iemand dat vaardigheden en intelligentie ontwikkeld kunnen worden door hard werken, goede strategieën en input van anderen, in tegenstelling tot de overtuiging van een statische mindset.

3. Waarom is het belangrijk om een statische mindset te veranderen?

Het veranderen van een statische mindset naar een groeimindset stimuleert leer- en ontwikkelingsmogelijkheden, wat leidt tot meer creativiteit, veerkracht en succes in zowel persoonlijke als professionele leven.

4. Hoe kan ik mijn statische mindset veranderen?

Begin met het herkennen van je vaste overtuigingen, daag ze uit en vervang ze door de overtuiging dat je met inzet en oefening kunt groeien. Zoek naar voorbeelden van succes door doorzettingsvermogen en omarm uitdagingen als kansen om te leren.

Picture of Anouk van Gangelen (Empathisch Lifecoach)

Anouk van Gangelen (Empathisch Lifecoach)

Anouk van Gangelen (1992) is een empathische lifecoach en oprichtster van Vortex Flow, gewijd aan persoonlijke en emotionele ontwikkeling. Ze is de partner van Martijn en een liefhebbende moeder van Tess en Luka. Haar expertise omvat persoonlijke ontwikkeling, het bevorderen van innerlijke vrede en helpen creëren van meer Flow. Lees haar waardevolle inzichten en levenslessen op haar website. Volg Anouk ook op LinkedIn, Facebook en Instagram. Voor vragen of suggesties, mail anouk@jouwpersoonlijkegroei.nl of bel 033-2022144 tijdens kantooruren. Meer ervaringen van Anouk van Gangelen

50 praktische groei tips

Gratis E-book: ‘De volgende stap in jouw persoonlijke groei’

ebook 50 praktische groei tips

50 praktische groei tips

Gratis E-book: ‘De volgende stap in jouw persoonlijke groei’

ebook 50 praktische groei tips