NVWA

De NVWA werkt elke dag en nacht. Je kan hun bereiken op het nummer 0900-03 88. Als je vragen hebt over voedsel of iets wilt melden, kan je bellen. Ze rekenen de gewone belkosten aan.

Taken en Bevoegdheden

De NVWA zorgt voor veilig voedsel. Ze letten op wat er in ons eten zit. Ze kijken of het schoon is en of het goed gemaakt wordt. Ook zorgen ze voor veilige spullen voor ons. Denk aan speelgoed, kleren en spullen voor in huis.

De NVWA kan bedrijven straf geven als ze iets doen dat niet mag. Ze kunnen een boete geven of spullen weghalen. Dit doen ze om ons te beschermen.

Ook letten ze op de natuur en de dieren. Ze kijken of dieren goed behandeld worden. Ze zorgen ervoor dat er regels zijn voor hoe je met dieren om moet gaan. Als iemand zich niet aan de regels houdt, kan de NVWA iets doen.

Ze kunnen bijvoorbeeld een boete geven. De NVWA doet dus veel verschillende dingen om ons veilig te houden.

NVWA

Geschiedenis en Context

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is opgericht in 2002. Het is een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de voedselveiligheid, voedselkwaliteit, consumentenbescherming en het welzijn van dieren.

De NVWA houdt toezicht op de productie, verkoop en distributie van voedsel en andere consumentenproducten om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de geldende wetten en regelgeving. Ze voeren inspecties uit, controleren monsters en nemen maatregelen tegen overtredingen.

De NVWA werkt samen met overheidsinstellingen, professionals en andere betrokken partijen om de veiligheid en kwaliteit van ons voedsel te waarborgen.

De NVWA heeft de afgelopen jaren belangrijke stappen genomen om haar werk te verbeteren. Ze hebben geïnvesteerd in nieuwe technologieën en controlesystemen om risico’s beter te kunnen identificeren en aan te pakken.

Daarnaast hebben ze ook hun informatievoorziening verbeterd, zodat consumenten en professionals gemakkelijk toegang hebben tot relevante informatie over voedselveiligheid en andere onderwerpen waar de NVWA bij betrokken is.

De NVWA blijft zich continu ontwikkelen om ervoor te zorgen dat ze effectief kunnen reageren op nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen in de voedselindustrie.

Met haar toezichthoudende rol speelt de NVWA een belangrijke rol in het beschermen van de volksgezondheid en het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van ons voedsel. Ze werken samen met verschillende partners in de voedselketen, zoals producenten, distributeurs en retailers, om ervoor te zorgen dat de regels worden nageleefd en dat eventuele problemen snel en effectief worden aangepakt.

Ben je benieuwd naar meer informatie over de NVWA? Ga dan naar hun website, de sites van RIVM, Narcis of Overheid, of stuur een mail naar info@nvwa.nl.

Contact met NVWA

Je kunt bij de NVWA ook klachten indienen over voedsel of spullen. Ook voor deze klachten kun je bellen naar 0900-03 88. De NVWA luistert ook naar je gesprek om beter te worden.

Catharijnesingel 59
3511 GG Utrecht
Telefoon: 088 223 33 33
Email adres: info@nvwa.nl

Werk bij NVWA

Bij de NVWA zijn ze altijd op zoek naar nieuwe mensen. Ook zij hebben vacatures openstaan. Dus, als je graag bij een belangrijke organisatie zoals de NVWA wilt werken, kijk dan op hun website!


Veelgestelde vragen

1. Wat is de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)
De NVWA is een toezichthouder in Nederland die naleving van hygiëne en regels voor voedselproductie controleert.

2. Wat doet NVWA met meldingen over gebruiksartikelen?
NVWA gebruikt deze meldingen om de naleving van de Wet en regelgeving te controleren en zorgt dat alle gebruiksartikelen veilig zijn. Dit vindt Jouw Persoonlijke Groei ook belangrijk!

3. Wat is de betekenis van naleving bij de NVWA?
Naleving bij de NVWA betekent zich houden aan de Wet en regelgeving voor voedselproductie en hygiëne.

4. Hoe controleert de NVWA instellingen voor voedselinspectie?
De NVWA controleert instellingen door voedselcontrole uit te voeren om te zorgen dat alles voldoet aan regels en wetten.

» Referenties

Voedingscentrum. Encyclopedie: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/nederlandse-voedsel-en-warenautoriteit.aspx

Rijksinspecties. Over de Rijksinspecties: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). https://www.rijksinspecties.nl/over-de-inspectieraad/over-de-rijksinspecties/nederlandse-voedsel–en-warenautoriteit-nvwa

Tweede Kamer der Staten-Generaal. Brieven regering: [Kamerstuk ID]. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z19495&did=2020D41467

Eerste Kamer der Staten-Generaal. Kamerstukdossier: Nederlandse Voedsel en. https://www.eerstekamer.nl/kamerstukdossier/nederlandse_voedsel_en

Overheid Organisaties. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. https://organisaties.overheid.nl/28175219/Nederlandse_Voedsel-_en_Warenautoriteit

KNAW Data Diensten. NARCIS. https://dans.knaw.nl/nl/data-diensten/narcis/

RIVM. Regionale Ondersteuning Infectieziektebestrijding: NVWA-Consulenten. https://www.rivm.nl/regionale-ondersteuning-infectieziektebestrijding/nvwa-consulenten

» Referenties

50 praktische groei tips

Gratis E-book: ‘De volgende stap in jouw persoonlijke groei’

ebook 50 praktische groei tips

50 praktische groei tips

Gratis E-book: ‘De volgende stap in jouw persoonlijke groei’

ebook 50 praktische groei tips