arrow_drop_up arrow_drop_down
Spiritualiteit

Spiritualiteit

"Net als een kaars niet kan branden zonder vuur, zo kunnen wij niet leven zonder een spiritueel leven." Deze uitspraak van Boeddha is één van de spirituele quotes die je kunt vinden op het internet. "De mens is een spiritueel wezen, dat om werkelijk spiritueel te kunnen zijn, een lichaam nodig heeft" van Thomas van Aquino is er nog zo één. Beide uitspraken willen de mens erop wijzen dat het leven is doordrongen van spiritualiteit. Wat betekent spiritualiteit nu eigenlijk precies?

Spiritualiteit betekenis

Het Latijnse woord spiritus betekent geest. Ook het Engelse woord spirit is hiervan afgeleid. Spiritualiteit heeft dus alles te maken met de geest. De Dikke van Dale omschrijft spiritualiteit dan ook als een 'geestelijke levenshouding'. In de christelijke religie wordt gesproken van de heilige geest (spiritus sanctus). Een spiritueel leven leiden, kun je vanuit deze traditie omschrijven als een poging om in contact te komen met die heilige geest, de goddelijke kern die deel uitmaakt van de innerlijke mens.

Spiritualiteit ontwikkelen

Die zoektocht is als een reis door het diepste zelf. Mensen kunnen tijdens deze zoektocht houvast vinden bij een religie, maar een geestelijke levenshouding is net zo goed mogelijk op basis van persoonlijke innerlijke ervaringen. Jezelf spiritueel ontwikkelen is in deze moderne tijd op vele manieren mogelijk. De enige spirituele weg en de absolute waarheid waar veel religies van uitgingen, is vervangen voor vele spirituele wegen. Onder invloed van het postmodernisme is de gedachte losgelaten dat er zoiets bestaat als een absolute waarheid en een objectieve werkelijkheid. De moderne spirituele mens kiest er vooral voor om zijn eigen unieke pad te volgen.

Verschillende definities en interpretaties

Het begrip spiritualiteit is in deze moderne tijd dus niet meer zo eenduidig. Het wordt op verschillende manieren gedefinieerd en geïnterpreteerd:

    Een connectie maken met de essentie:

Deze levenshouding raakte in zwang tijdens de opkomst van de New Age beweging. God werd voortaan gezien als synoniem voor de bron of oneindigheid. Spiritualiteit betekent in deze visie jezelf ontleden en doordringen tot de kern. De bron en oneindigheid zijn al in de mens aanwezig. Op het spirituele pad probeert de mens een verbinding te maken met de essentie van het bestaan.

    De tegenstellingen overbruggen:

In plaats van de wereld en het leven in te delen in tegenstellingen als goed en kwaad, geluk en ongeluk, mooi en lelijk gaat deze spirituele levenshouding uit van de gedachte dat alles één is en met elkaar verbonden. Een dergelijk inzicht kan bijvoorbeeld worden bereikt door middel van meditatie.

    De wereld is een leerschool:

Een spirituele houding waarin de mens tijdens zijn leven allerlei goede eigenschappen ontwikkelt. Daarnaast leert hij ook van de tegenslagen die op de levensweg komen. Hij ontwikkelt het vermogen tot acceptatie en overgave. De leerschool heeft als doel om een stap te zetten richting een volgend leven of het hiernamaals.

Jouwpersoonlijkegroei.nl is hét Platform voor Zelfontwikkeling

We hebben een exclusief overzicht gemaakt met de Beste Tools voor de volgende stap in Jouw Persoonlijke Groei.Daarnaast vind je op Jouwpersoonlijkegroei.nl de beste Documentaires, inspirerende Podcast tips, super leerzame Events, en de beste Boeken over Persoonlijke Ontwikkeling.

👉 Tip: Deze voedingssupplementen heb je elke dag nodig!

Heel veel succes en vooral plezier met de volgende stap in Jouw Persoonlijke Groei!

Vitaily Korting - Alle supplementen in één! - Kortingscode - Richard de Leth