Human Design: dé complete handleiding voor je leven!
14 juli 2021 
18 min. leestijd

Human Design: dé complete handleiding voor je leven!

Hoewel steeds meer mensen vertrouwen op de maakbaarheid van het leven en geloven dat ze zelf alle aspecten van hun leven in eigen handen hebben, wint het concept Human Design steeds maar aan populariteit. Door middel van een complex maar intrigerend systeem toont Human Design en een Human Design chart aan dat er wel degelijk dingen zijn die we niet kunnen controleren. En dat bepaalde richtingen die we in ons leven inslaan misschien wel voorbestemd zijn.

Zou je graag meer te weten komen over Human Design, hoe je je Human Design kunt berekenen en wat een Human Design chart precies inhoudt? Dan is deze blog iets voor jou!

50 Praktische Groei Tips - Download Gratis - Jouw Persoonlijk Groei

Download het Gratis E-book

Wat is Human Design en hoe werkt het?

De naam Human Design maakt eigenlijk al een beetje duidelijk wat het systeem precies inhoudt. Bij Human Design is de kerngedachte dat bepaalde dingen in het leven van elke persoon al bij de geboorte vastliggen. Op die manier gaat het systeem een beetje in tegen de complete maakbaarheid van het leven, waar nog steeds veel mensen in geloven.

Dit revolutionaire systeem stelt dat er bepaalde factoren zijn die bepalen hoe de handleiding voor jouw leven eruit ziet. Hiertoe behoren:

 • Je geboortedatum
 • Je geboorteplaats
 • De tijd van je geboorte

Op basis van deze informatie kan Human Design een soort van samenvatting van jouw karakter, doel in het leven, interesse en manier van werken bepalen. Het voordeel daarvan zou zijn dat je, als je jezelf en je eigen design beter begrijpt, ook gemakkelijker keuzes kunt maken die bijdragen aan je persoonlijke groei en ontwikkeling.

Op zich is Human Design een relatief jong begrip: het werd pas in de jaren 80 van de vorige eeuw ontwikkeld, en was een samenkomst van verschillende esoterische en mainstream wetenschappen:

 • De Vedische chakraleer
 • De Joodse Kabbala
 • De Chinese I Tjing

Daarbij zitten er ook invloeden in verwerkt van:

 • De astronomie
 • De kwantummechanica
 • De biochemie
 • De genetica

Op basis van al deze kennisvelden en invloeden werd een diepgaand systeem ontwikkeld: Human Design.

Nu je weet wat Human Design is, is je interesse misschien aangewakkerd om er zelf iets mee te doen. Om dat te kunnen, heb je echter wat meer informatie en achtergrond nodig over Human Design, de Human Design chart en hoe je je eigen Human Design kunt berekenen. In de volgende stukjes van deze blog gaan we daar dieper op in!

Vitaily Korting - Alle supplementen in één! - Kortingscode - Richard de Leth

Lees onze uitgebreide review over Vitaily supplementen

De Body Graph: de visuele basis van Human Design

Human Design maakt gebruik van een visuele representatie om duidelijk weer te geven welke kennis en uitgangspunten erachter zitten. In dit geval gebeurt dat in de vorm van een Body Graph. De body graph is eigenlijk een kaart op basis waarvan je heel wat informatie over je eigen lichaam, geest en leven kunt vinden.

De kaart zelf is een visuele voorstelling van

 • 9 centra
 • 36 kanalen
 • 64 poorten

Human Design | Bereken jouw type Human Design - Gratis Test!

Deze geven allemaal gedetailleerd en op hun eigen manier weer hoe jij als persoon bent ‘gemaakt’, en wat je kan doen om je persoonlijke ontwikkeling twee te brengen. Hiervoor wordt onder andere een beroep gedaan op de informatie over je persoonlijke valkuilen, welke keuzes je best maakt, enzovoort.

De Body Graph is voor een beginner natuurlijk slechts een samensmelting van onbegrijpelijke symbolen en tekens. Op dit moment weet je misschien helemaal nog niet wat ze precies inhouden en wat ze je kunnen vertellen. Hoe meer je over de Human Design chart leest, hoe duidelijker het echter allemaal zal worden. Hieronder krijg je dan ook een duidelijk samenvatting van de verschillende aspecten van de Body Graph!

Beste Green Juice Review Korting

Klik hier en vergelijk de beste Green Juices met korting

De Vier Types van Human Design

Human Design stelt dat elke persoon tot één van de onderstaande groepen mensen behoort:

 • Manifestors
 • Manifesting Generators en Generators
 • Projectors
 • Reflectors

Alle vier hebben ze hun eigen unieke karakteristieken, zwakke en sterke punten:

1. Manifestors 

Deze groep omvat zo’n 8% van alle mensen, en het gaat meestal om de zelfstandige ondernemers. Hun taak is verandering teweegbrengen, initiëren, nieuwe projecten of gedachtegoed in de maatschappij brengen en nieuwe dingen beginnen.

Vaak worden ze gezien als de mensen die de zaadjes planten voor de verdere groei van nieuwe ideeën en concepten. Deze zouden later heel belangrijk blijken te zijn voor het goed van de mensheid. Manifestors zijn gedreven om iets nieuws te creëeren en stellen zichzelf vaak de volgende vraag:

Heb ik een impact op de wereld en de mensen om me heen?

Het spreekt dan ook voor zich dat een Manifestor zich voldaan voelt als hij of zij ziet dat acties ook daadwerkelijke verandering en verbetering teweegbrengen. Daarbij voelen ze zich goed als hun initiatieven opgemerkt worden. 

Voor Manifestors is het heel belangrijk dat ze zich informeren over het project of idee dat ze willen realiseren, omdat veel mensen ze waarschijnlijk niet meteen zullen begrijpen!

2. Generators en Manifesting Generators

Terwijl de Manifestors op de wereld zijn om nieuwe ideeën te planten, is het de rol van de generators en manifesting generators om die ideeën en dromen tot wasdom te brengen. Deze groepen, die tot wel 70% van de mensheid omvatten, zijn erg sterk in het bouwen en uitbouwen van projecten en het ontwikkelen van unieke processen. Kortom, de handen uit de mouwen steken is écht iets voor hen!

De reden waarom ze dit kunnen doen, is omdat ze van alle types het meeste energie hebben. Een dagelijkse uitlaatklep voor die energie is voor Generators en Manifesting Generators erg belangrijk. Dit kan verschillende vormen aannemen:

 • Werk
 • Familie en huishouden
 • Persoonlijke projecten
 • Vrienden en het sociale leven

Omdat het voor Manifesting Generators en Generators erg belangrijk is dat ze een uitlaatklep hebben, moeten ze zien te ontdekken welke het beste bij hen past. De productieve energie, die volgens de Human Design chart in de vruchtbaarheidsorganen zou zitten, kan zo tot uiting komen.

Voor Manifesting Generators en Generators is het daarom belangrijk om te antwoorden op de vraag:

Wat zegt mijn buikgevoel?

Het antwoord geeft duidelijk weer hoe deze groep hun energie moet aanwenden!

Human Design | Bereken jouw type Human Design - Gratis Test!

3. Projectors

Vervolgens komen we bij de Projectors, een groep die ongeveer 21% van de mensen op de wereld omvat. Projectors hebben als voornaamste doel om tot inzicht te komen over wat er zich in de wereld afspeelt, én over zichzelf en andere mensen.

Hoewel ze aan de oppervlakte misschien niet zo productief of constructief lijken te zijn, dragen ze wel degelijk bij aan de wereld op hun eigen manier. Zo kunnen ze goed de energie van andere begeleiden en sturen, zodat die iets positiefs teweegbrengt. Dit is de reden waarom veel Projectors adviseurs, coaches en managers zijn. Ze bevinden zich vaker op de achtergrond, maar zijn essentieel voor het neerzetten van goede resultaten.

Projectors zijn doorgaans gericht op de ander, en geven er graag aandacht aan. Dit brengt echter ook met zich mee dat ze vaak van die ander afhankelijk zijn, waardoor ze soms dwangmatig op zoek gaan naar ‘een nieuw project’, of een ander persoon om zich mee te vereenzelvigen. 

Als er één centrale gedachte en advies aan Projectors gegeven kan worden, dan is het:

Wacht op de uitnodiging van de ander!

Op die manier zijn ze zeker dat ze hun organiserende kracht en inzicht op de juiste manier kunnen gebruiken. En zo leveren ze dus ook ongetwijfeld de beste bijdrage!

Human Design | Bereken jouw type Human Design - Gratis Test!

4. Reflectors

Ten slotte zijn er ook de reflectors, een hele kleine groep die slechts 1% van de mensheid vertegenwoordigt. Reflectors kunnen gezien worden als een onbeschreven blad, omdat hun Human Design graph eigenlijk helemaal blanco is. Met andere woorden, hun ambities, drijfveren en verlangens in het leven zijn zo goed als onleesbaar.

Deze eigenschap zorgt ervoor dat Reflectors heel open kunnen staan voor ingevingen van buitenaf, en ook op een accepterende en niet-veroordelende manier met anderen kunnen omgaan. Reflectors - de naam zegt het al zelf - spiegelen daarbij ook het gedrag en de gedachten van anderen, waardoor ze die persoon tot inzicht kunnen brengen.

Ook zijn reflectors beïnvloedbaar door energieën van buiten, juist doordat ze geen eigen definitie hebben van zichzelf. Eigenlijk zou je deze groep kunnen zien als de barometers van de samenleving, aangezien ze in contact staan met energieën en zelfs hemellichamen die de anderen niet kunnen aanvoelen. Zo wordt gezegd dat Reflectors een belangrijke verhouding hebben met de maan, omdat deze het leven hoe dan ook sterk beïnvloedt en regelmaat brengt.

De centrale strategie die aan Reflectors kan worden aangeraden, is daarom dan ook:

Wacht minstens een maandcyclus met het nemen van beslissingen!

Op die manier kunnen ze de kennis en inzichten die ze van buitenaf krijgen, ook daadwerkelijk in iets mooist omzetten.

De Beste Detox Sapkuur Deal bij Sap.je Kortingscode Korting

Lees onze uitgebreide review over de sapjes van Sap.je

De Negen Centra van Human Design

Als we wat dieper ingaan op de Human Design Graph, dan zien we dat er nog een andere visuele voorstelling bij komt kijken. De afbeelding van het menselijke lichaam in de graph is eigenlijk een representatie van verschillende centra. In totaal zijn er negen, en elk staan ze voor een ander lichaamsdeel en dus ook een ander concept of begrip.

De negen centra van de Human Design graph kunnen gekleurd of wit zijn, en dus gedefinieerd of open, en dat betekent dan ook altijd iets anders. Over het algemeen kunnen we zeggen dat de delen die bij jouw Human Design graph gekleurd zijn ook daadwerkelijk weergeven wie je écht bent. Het is belangrijk om op basis van deze velden keuzes en beslissingen te maken!

De delen die wit blijven, geven aan welke aspecten en elementen van je zijn worden beïnvloed, en zelfs geconditioneerd, door anderen. Je bent in deze velden dus niet jezelf, en dus maak je vanuit deze aspecten ook beter geen keuzes.

Hieronder wat meer over de afzonderlijke Centra van Human Design:

1. Het Hoofd

Het bovenste centrum symboliseert inspiratie, dat als brandstof fungeert en ons ertoe aanzet na te denken. Hierdoor stellen we vragen, waar we dan weer antwoorden op kunnen vinden.

2. De Ajna

Het tweede centrum heeft als belangrijkste rol om de informatie die vanuit het hoofd komt te verwerken en te interpreteren. Het is een handige tool om overzicht en duidelijkheid te verkrijgen, en om te onderzoeken en te verwerken.

3. De Keel

Dit centrum staat voor de wijze waarop je jezelf tot uiting brengt en manifesteert. En dan gaat het om zowel verbale expressie als handelingen!

4. Het G-Centrum

De kernwaardes van dit centrum zijn richting, liefde en identiteit. Eigenlijk fungeert het G-Centrum als een soort van magneet met één pool, die ervoor zorgt dat we mensen, gebeurtenissen en zelfs die plaatsen belangrijk zijn voor ons als persoon aantrekken.

5. Het Ego

Veel mensen beschouwen het Ego als iets negatiefs, maar in dit geval symboliseert het daadkracht, wilskracht en de drang om jezelf te bewijzen. Dit centrum brengt grote ontwikkelingen teweeg op materieel vlak en in verband met eigenwaarde.

6. Het Sacrale Centrum

Het Sacrale Centrum is erg krachtig, en stemt in die zin een beetje overeen met de Sacrale Chakra in de Vedische leer. Leven en energie genereren is het belangrijkste doel van dit centrum. Ook geeft het ons de mogelijkheid om ons te reproduceren door middel van werk, en het geeft ons de kracht om te ontwikkelen en te groeien.

7. De Milt

Bij de Human Design Graph wordt de Milt in verband gebracht met de functies van het immuunsysteem en het algemene welzijn. De Milt gaat op basis van instinct, intuïtie en zelfs smaak bepalen wat wel en niet gezond voor ons is op lichamelijk vlak.

8. De Emoties

Het Emotionele Centrum is essentieel voor het weergeven van alle emoties die bij een menselijk leven komen kijken. De energie die van dit centrum uitgaat, beweegt zich als het ware als een golf voort. Hierbij worden alle uitersten van de emotionele leefwereld geraakt, en dat staat symbool voor alle emoties die we als mens kunnen ervaren.

9. De Wortel

Ten slotte is er De Wortel, het laagste centrum van de Human Design Graph. Ook dit centrum oefent een zekere druk op ons uit, net als Het Hoofd, en het stimuleert ons om onszelf te ontwikkelen en aan te passen aan onverwachte uitdagingen waar elke mens onvermijdelijk in het leven mee te maken krijgt. Gedrevenheid is de kerngedachte van dit centrum!

Ultieme Powernap Formule - 2 uur Energie Tanken! In Slechts 5 Minuten

Klik hier voor de Ultieme Powernap Formule

De rol van de Autoriteiten bij Human Design

Zowel de 9 Centra als de 4 Types kunnen inzicht geven op de manier waarop je als mens leeft en wat je sterke en zwakkere punten zijn. Bij Human Design wordt er echter ook rekening gehouden met een belangrijke vraag:

Welk van de 9 centra is het meest bepalend voor de persoon in kwestie?


Human Design | Bereken jouw type Human Design - Gratis Test!

Het centrum dat de grootste invloed heeft op wie we zijn als persoon, wordt ook wel de innerlijk autoriteit genoemd. Dit is het centrum dat ons het best kan helpen om beslissingen te nemen die voor onze persoonlijke groei belangrijk zijn.

Het Type persoon dat we zijn, geeft weer hoe we een bijdrage leveren aan de wereld. De autoriteit toont ons wat die bijdrage precies is. Als je wilt handelen en beslissingen wilt nemen die voor jou goed zijn, dan moet je een bepaalde strategie volgen, maar je ook afstemmen op het belangrijkste centrum op jouw Body Graph. Beide aspecten zijn afhankelijk van elkaar.

“Strategie en autoriteit zijn de belangrijkste ingrediënten voor het aangaan en interpreteren van jouw Human Design.”

Op zich kunnen slechts 5 van de 9 Centra een innerlijke autoriteit zijn:

 • Het Emotionele Centrum
 • Het Sacrale Centrum
 • De Milt
 • Het Ego Centrum
 • De Emoties

Welk van deze centra is ingekleurd op de Human Design graph, bepaalt wat je innerlijke autoriteit is. Als je je vervolgens verdiept in de unieke eigenschappen van dit centrum, kan je ontdekken hoe dit centrum je kan helpen om beslissingen te nemen!

Een Human Design Chart voor méér zelfkennis en persoonlijke groei

Human Design is een populair concept. Hopelijk heb je nu een iets duidelijker beeld van de kernbegrippen- en gedachtes van Human Design, waardoor je de gratis Human Design Chart gemakkelijker kunt gebruiken. Door te kijken naar je persoonlijke drijfveren, zowel bewust als onbewust, de kenmerken van je gedrag en persoonlijkheid en nog veel meer zaken, krijg je meer vat op jezelf en welke keuzes je in het leven moet maken.

Een Human Design analyse kan eindeloos lang blijven doorgaan, maar het is ook mogelijk op op basis van de essentie, namelijk je Type en je Autoriteit, in slechts een aantal zinnen een goede weergave te geven van wie je bent, wat je moet doen en hoe je het kunt doen.

Als je graag meer wilt weten over Human Design, hoe je je Human Design kunt berekenen en wat een Human Design reading door een analist inhoudt, kan je altijd enkele Human Design boeken lezen. Doe je daarbij een uitgebreide Human Design test en maak je gebruik van de Human Design chart uitleg en informatie over types, centra en autoriteiten - dan is er niets dat je tegenhoudt om méér over jezelf te weten te komen. Wie weet wat Human Design zoal voor jouw persoonlijke groei kan betekenen!

Jouwpersoonlijkegroei.nl is hét Platform voor Zelfontwikkeling

We hebben een exclusief overzicht gemaakt met de Beste Tools voor de volgende stap in Jouw Persoonlijke Groei.

Daarnaast vind je op Jouwpersoonlijkegroei.nl de beste Documentaires, inspirerende Podcast tips, super leerzame Events, en de beste Boeken over Persoonlijke Ontwikkeling.

👉 Tip: Deze voedingssupplementen heb je elke dag nodig!

Heel veel succes en vooral plezier met de volgende stap in Jouw Persoonlijke Groei!

Laat je een reactie achter?

Laat je even weten in een reactie of jij ervaring hebt met Human Design? Hiermee kan je ook anderen inspireren en ik zal altijd reageren 🙂

50 Praktische Groei Tips - Download Gratis - Jouw Persoonlijk Groei

Download het Gratis E-book

Over de schrijver
Martijn is oprichter van het platform Jouw persoonlijke groei, heeft een relatie met Anouk en vader van Tess en Luka. Hij heeft een passie voor voeding, sport (crossfit), mindset en meditatie. In zijn gratis E-book deelt Martijn de beste 50 Praktische Tips om groei te ervaren . >>Download Gratis<<
Reactie plaatsen

50 Praktische Groei Tips 

Op welk onderdeel zou jij willen groeien?


 • Meer energie?
 • Regelmatiger bewegen?
 • Uitgeruster wakker worden?
 • Bewuster worden van je mindset?
 • De voordelen van meditatie ervaren?
 • Meer geluk ervaren?

Je kan niet op alle gebieden tegelijk groeien.


Door te focussen op één onderdeel maak je de volgende stap in jouw persoonlijke groei.


Download nu het  GRATIS E-book.  

50%
Het E-book: De volgende stap in jouw persoonlijke groei
GRATIS in je mailbox
Ja, ik wil het E-book
50 praktische groei tips download