In dit artikel

Human Design (2022) Bereken jouw type met de Gratis Test!

Human Design | Bereken jouw type met de Gratis Test!

In dit artikel

Hoewel steeds meer mensen vertrouwen op de maakbaarheid van het leven en geloven dat ze zelf alle aspecten van hun leven in eigen handen hebben, wint het concept Human Design steeds maar aan populariteit. Door middel van een complex maar intrigerend systeem toont Human Design en een Human Design chart aan dat er wel degelijk dingen zijn die we niet kunnen controleren. En dat bepaalde richtingen die we in ons leven inslaan misschien wel voorbestemd zijn.

Zou je graag meer te weten komen over Human Design, hoe je je Human Design kunt berekenen en wat een Human Design chart precies inhoudt? Dan is deze blog iets voor jou!

Key Takeaway:

Mocht je meer willen weten over jouw Human Design. Er zijn meerdere boeken over Human Design geschreven. Ontdek hoe dit in jouw persoonlijke ontwikkeling kan ondersteunen.

Human Design (2022) Bereken jouw type met de Gratis Test!

Wat is Human Design en hoe werkt het?

De naam Human Design maakt eigenlijk al een beetje duidelijk wat het systeem precies inhoudt. Bij Human Design is de kerngedachte dat bepaalde dingen in het leven van elke persoon al bij de geboorte vastliggen. Op die manier gaat het systeem een beetje in tegen de complete maakbaarheid van het leven, waar nog steeds veel mensen in geloven.

Dit revolutionaire systeem stelt dat er bepaalde factoren zijn die bepalen hoe de handleiding voor jouw leven eruit ziet. Hiertoe behoren:

 • Je geboortedatum
 • Je geboorteplaats
 • De tijd van je geboorte

Op basis van deze informatie kan Human Design een soort van samenvatting van jouw karakter, doel in het leven, interesse en manier van werken bepalen. Het voordeel daarvan zou zijn dat je, als je jezelf en je eigen design beter begrijpt, ook gemakkelijker keuzes kunt maken die bijdragen aan je persoonlijke groei en ontwikkeling.

Human Design (2022) Bereken jouw type met de Gratis Test!

Op zich is Human Design een relatief jong begrip: het werd pas in de jaren 80 van de vorige eeuw ontwikkeld, en was een samenkomst van verschillende esoterische en mainstream wetenschappen:

 • De Vedische chakraleer
 • De Joodse Kabbala
 • De Chinese I Tjing

Daarbij zitten er ook invloeden in verwerkt van:

 • De astronomie
 • De kwantummechanica
 • De biochemie
 • De genetica

Op basis van al deze kennisvelden en invloeden werd een diepgaand systeem ontwikkeld: Human Design.

Nu je weet wat Human Design is, is je interesse misschien aangewakkerd om er zelf iets mee te doen. Om dat te kunnen, heb je echter wat meer informatie en achtergrond nodig over Human Design, de Human Design chart en hoe je je eigen Human Design berekenen kunt. In de volgende stukjes van deze blog gaan we daar dieper op in!

50 Praktische groei tips
Met mijn 50 gratis tips maak jij de volgende stap in jouw persoonlijke groei!
Vraag nu het E-book aan

De Body Graph: de visuele basis van Human Design

Human Design maakt gebruik van een visuele representatie om duidelijk weer te geven welke kennis en uitgangspunten erachter zitten. In dit geval gebeurt dat in de vorm van een Body Graph. De body graph is eigenlijk een kaart op basis waarvan je heel wat informatie over je eigen lichaam, geest en leven kunt vinden.

De kaart zelf is een visuele voorstelling van

 • 9 centra
 • 36 kanalen
 • 64 poorten

Deze geven allemaal gedetailleerd en op hun eigen manier weer hoe jij als persoon bent ‘gemaakt’, en wat je kan doen om persoonlijke ontwikkeling teweeg te brengen. Hiervoor wordt onder andere een beroep gedaan op de informatie over je persoonlijke valkuilen, welke keuzes je best maakt, enzovoort.

De Body Graph is voor een beginner natuurlijk slechts een samensmelting van onbegrijpelijke symbolen en tekens. Op dit moment weet je misschien helemaal nog niet wat ze precies inhouden en wat ze je kunnen vertellen. Hoe meer je over de Human Design chart leest, hoe duidelijker het echter allemaal zal worden. Hieronder krijg je dan ook een duidelijk samenvatting van de verschillende aspecten van de Body Graph!

De Vier Types van Human Design

Human Design stelt dat elke persoon tot één van de onderstaande groepen mensen behoort:

 • Manifestors
 • Manifesting Generators en Generators
 • Projectors
 • Reflectors

Alle vier hebben ze hun eigen unieke karakteristieken, zwakke en sterke punten:

1. Manifestors 

Deze groep omvat zo’n 8% van alle mensen, en het gaat meestal om de zelfstandige ondernemers. Hun taak is verandering teweegbrengen, initiëren, nieuwe projecten of gedachtegoed in de maatschappij brengen en nieuwe dingen beginnen.

Human Design (2022) Bereken jouw type met de Gratis Test!

Vaak worden ze gezien als de mensen die de zaadjes planten voor de verdere groei van nieuwe ideeën en concepten. Deze zouden later heel belangrijk blijken te zijn voor het goed van de mensheid. Manifestors zijn gedreven om iets nieuws te creëeren en stellen zichzelf vaak de volgende vraag:

Heb ik een impact op de wereld en de mensen om me heen?

Het spreekt dan ook voor zich dat een Manifestor zich voldaan voelt als hij of zij ziet dat acties ook daadwerkelijke verandering en verbetering teweegbrengen. Daarbij voelen ze zich goed als hun initiatieven opgemerkt worden. 

Voor Manifestors is het heel belangrijk dat ze zich informeren over het project of idee dat ze willen realiseren, omdat veel mensen ze waarschijnlijk niet meteen zullen begrijpen!

2. Generators en Manifesting Generators

Terwijl de Manifestors op de wereld zijn om nieuwe ideeën te planten, is het de rol van de generator en manifesting generators om die ideeën en dromen te realiseren. Deze groepen, die tot wel 70% van de mensheid omvatten, zijn erg sterk in het bouwen en uitbouwen van projecten en het ontwikkelen van unieke processen. Kortom, de handen uit de mouwen steken is écht iets voor hen!

Human Design (2022) Bereken jouw type met de Gratis Test!

De reden waarom ze dit kunnen doen, is omdat ze van alle types het meeste energie hebben. Een dagelijkse uitlaatklep voor die energie is voor Generator en Manifesting Generators erg belangrijk. Dit kan verschillende vormen aannemen:

 • Werk
 • Familie en huishouden
 • Persoonlijke projecten
 • Vrienden en het sociale leven

Omdat het voor Manifesting Generators en Generators erg belangrijk is dat ze een uitlaatklep hebben, moeten ze zien te ontdekken welke het beste bij hen past. De productieve energie, die volgens de Human Design chart in de vruchtbaarheidsorganen zou zitten, kan zo tot uiting komen.

Voor Manifesting Generators en Generators is het daarom belangrijk om te antwoorden op de vraag:

Wat zegt mijn buikgevoel?

Het antwoord geeft duidelijk weer hoe deze groep hun energie moet aanwenden!

3. Projectors

Vervolgens komen we bij de Projectors, een groep die ongeveer 21% van de mensen op de wereld omvat. Projectors hebben als voornaamste doel om tot inzicht te komen over wat er zich in de wereld afspeelt, én over zichzelf en andere mensen.

Human Design (2022) Bereken jouw type met de Gratis Test!

Hoewel ze aan de oppervlakte misschien niet zo productief of constructief lijken te zijn, dragen ze wel degelijk bij aan de wereld op hun eigen manier. Zo kunnen ze goed de energie van andere begeleiden en sturen, zodat die iets positiefs teweegbrengt. Dit is de reden waarom veel Projectors adviseurs, coaches en managers zijn. Ze bevinden zich vaker op de achtergrond, maar zijn essentieel voor het neerzetten van goede resultaten.

Projectors zijn doorgaans gericht op de ander, en geven er graag aandacht aan. Dit brengt echter ook met zich mee dat ze vaak van die ander afhankelijk zijn, waardoor ze soms dwangmatig op zoek gaan naar ‘een nieuw project’, of een ander persoon om zich mee te vereenzelvigen. 

Als er één centrale gedachte en advies aan Projectors gegeven kan worden, dan is het:

Wacht op de uitnodiging van de ander!

Op die manier zijn ze zeker dat ze hun organiserende kracht en inzicht op de juiste manier kunnen gebruiken. En zo leveren ze dus ook ongetwijfeld de beste bijdrage!

4. Reflectors

Ten slotte zijn er ook de reflectors, een hele kleine groep die slechts 1% van de mensheid vertegenwoordigt. Reflectors kunnen gezien worden als een onbeschreven blad, omdat hun Human Design graph eigenlijk helemaal blanco is. Met andere woorden, hun ambities, drijfveren en verlangens in het leven zijn zo goed als onleesbaar.

Human Design (2022) Bereken jouw type met de Gratis Test!

Deze eigenschap zorgt ervoor dat Reflectors heel open kunnen staan voor ingevingen van buitenaf, en ook op een accepterende en niet-veroordelende manier met anderen kunnen omgaan. Reflectors – de naam zegt het al zelf – spiegelen daarbij ook het gedrag en de gedachten van anderen, waardoor ze die persoon tot inzicht kunnen brengen.

Ook zijn reflectors beïnvloedbaar door energieën van buiten, juist doordat ze geen eigen definitie hebben van zichzelf. Eigenlijk zou je deze groep kunnen zien als de barometers van de samenleving, aangezien ze in contact staan met energieën en zelfs hemellichamen die de anderen niet kunnen aanvoelen. Zo wordt gezegd dat Reflectors een belangrijke verhouding hebben met de maan, omdat deze het leven hoe dan ook sterk beïnvloedt en regelmaat brengt.

De centrale strategie die aan Reflectors kan worden aangeraden, is daarom dan ook:

Wacht minstens een maandcyclus met het nemen van beslissingen!

Op die manier kunnen ze de kennis en inzichten die ze van buitenaf krijgen, ook daadwerkelijk in iets mooist omzetten.

De Negen Centra van het Human Design experiment

Als we wat dieper ingaan op de Human Design Graph, dan zien we dat er nog een andere visuele voorstelling bij komt kijken. De afbeelding van het menselijke lichaam in de graph is eigenlijk een representatie van verschillende centra. In totaal zijn er negen, en elk staan ze voor een ander lichaamsdeel en dus ook een ander concept of begrip.

De negen centra van de Human Design graph kunnen gekleurd of wit zijn, en dus gedefinieerd of open, en dat betekent dan ook altijd iets anders. Over het algemeen kunnen we zeggen dat de delen die bij jouw Human Design graph gekleurd zijn ook daadwerkelijk weergeven wie je écht bent. Het is belangrijk om op basis van deze velden keuzes en beslissingen te maken!

De delen die wit blijven, geven aan welke aspecten en elementen van je zijn worden beïnvloed, en zelfs geconditioneerd, door anderen. Je bent in deze velden dus niet jezelf, en dus maak je vanuit deze aspecten ook beter geen keuzes.

Hieronder wat meer over de afzonderlijke Centra van Human Design:

1. Het Hoofd

Het bovenste centrum symboliseert inspiratie, dat als brandstof fungeert en ons ertoe aanzet na te denken. Hierdoor stellen we vragen, waar we dan weer antwoorden op kunnen vinden.

2. De Ajna

Het tweede centrum heeft als belangrijkste rol om de informatie die vanuit het hoofd komt te verwerken en te interpreteren. Het is een handige tool om overzicht en duidelijkheid te verkrijgen, en om te onderzoeken en te verwerken.

3. De Keel

Dit centrum staat voor de wijze waarop je jezelf tot uiting brengt en manifesteert. En dan gaat het om zowel verbale expressie als handelingen!

4. Het G-Centrum (energetische stempel)

De kernwaardes van dit centrum zijn richting, liefde en identiteit. Eigenlijk fungeert het G-Centrum als een soort van magneet met één pool, die ervoor zorgt dat we mensen, gebeurtenissen en zelfs die plaatsen belangrijk zijn voor ons als persoon aantrekken.

5. Het Ego

Veel mensen beschouwen het Ego als iets negatiefs, maar in dit geval symboliseert het daadkracht, wilskracht en de drang om jezelf te bewijzen. Dit centrum brengt grote ontwikkelingen teweeg op materieel vlak en in verband met eigenwaarde.

6. Het Sacrale Centrum

Het Sacrale Centrum is erg krachtig, en stemt in die zin een beetje overeen met de Sacrale Chakra in de Vedische leer. Leven en energie genereren is het belangrijkste doel van dit centrum. Ook geeft het ons de mogelijkheid om ons te reproduceren door middel van werk, en het geeft ons de kracht om te ontwikkelen en te groeien.

7. De Milt

Bij de Human Design Graph wordt de Milt in verband gebracht met de functies van het immuunsysteem en het algemene welzijn. De Milt gaat op basis van instinct, intuïtie en zelfs smaak bepalen wat wel en niet gezond voor ons is op lichamelijk vlak.

8. De Emoties

Het Emotionele Centrum is essentieel voor het weergeven van alle emoties die bij een menselijk leven komen kijken. De energie die van dit centrum uitgaat, beweegt zich als het ware als een golf voort. Hierbij worden alle uitersten van de emotionele leefwereld geraakt, en dat staat symbool voor alle emoties die we als mens kunnen ervaren.

9. De Wortel

Ten slotte is er De Wortel, het laagste centrum van de Human Design Graph. Ook dit centrum oefent een zekere druk op ons uit, net als Het Hoofd, en het stimuleert ons om onszelf te ontwikkelen en aan te passen aan onverwachte uitdagingen waar elke mens onvermijdelijk in het leven mee te maken krijgt. Gedrevenheid is de kerngedachte van dit centrum!

Human Design (2022) Bereken jouw type met de Gratis Test!

De rol van de Autoriteiten bij Human Design

Zowel de 9 Centra als de 4 Types kunnen inzicht geven op de manier waarop je als mens leeft en wat je sterke en zwakkere punten zijn. Bij Human Design wordt er echter ook rekening gehouden met een belangrijke vraag:

Welk van de 9 centra is het meest bepalend voor de persoon in kwestie?

Het centrum dat de grootste invloed heeft op wie we zijn als persoon, wordt ook wel de innerlijk autoriteit genoemd. Dit is het centrum dat ons het best kan helpen om beslissingen te nemen die voor onze persoonlijke groei belangrijk zijn.

Het Type persoon dat we zijn, geeft weer hoe we een bijdrage leveren aan de wereld. De autoriteit toont ons wat die bijdrage precies is. Als je wilt handelen en beslissingen wilt nemen die voor jou goed zijn, dan moet je een bepaalde strategie volgen, maar je ook afstemmen op het belangrijkste centrum op jouw Body Graph. Beide aspecten zijn afhankelijk van elkaar.

“Strategie en autoriteit zijn de belangrijkste ingrediënten voor het aangaan en interpreteren van jouw Human Design.”

Op zich kunnen slechts 5 van de 9 Centra een innerlijke autoriteit zijn:

 • Het Emotionele Centrum
 • Het Sacrale Centrum
 • De Milt
 • Het Ego Centrum
 • De Emoties

Welk van deze centra is ingekleurd op de Human Design graph, bepaalt wat je innerlijke autoriteit is. Als je je vervolgens verdiept in de unieke eigenschappen van dit centrum, kan je ontdekken hoe dit centrum je kan helpen om beslissingen te nemen!

Een Human Design Chart voor méér zelfkennis en persoonlijke groei

Human Design is een populair concept. Hopelijk heb je nu een iets duidelijker beeld van de kernbegrippen- en gedachtes van Human Design, waardoor je de gratis Human Design Chart gemakkelijker kunt gebruiken. Je ontvangt dan een unieke chart van Jovian Archive. Door te kijken naar je persoonlijke drijfveren, zowel bewust als onbewust, de kenmerken van je gedrag en persoonlijkheid en nog veel meer zaken, krijg je meer vat op jezelf en welke keuzes je in het leven moet maken. Klik hieronder voor de gratis chart van Jovian Archive.


Een Human Design chart analyse kan eindeloos lang blijven doorgaan, maar het is ook mogelijk op op basis van de essentie, namelijk je Type en je Autoriteit, in slechts een aantal zinnen een goede weergave te geven van wie je bent, wat je moet doen en hoe je het kunt doen.

Human design berekenen met unieke chart

Jouw eigen design ontdekken hoeft niet in dure online cursussen maar kan je ook laten berekenen. Als je graag meer wilt weten over Human Design, hoe je je Human Design kunt berekenen en wat een Human Design reading door een analist inhoudt, kan je altijd enkele Human Design boeken lezen. Doe je daarbij een uitgebreide Human Design test en maak je gebruik van de Human Design chart uitleg en informatie over types, centra en autoriteiten – dan is er niets dat je tegenhoudt om méér over jezelf te weten te komen. Wie weet wat Human Design zoal voor jouw persoonlijke groei kan betekenen! Ontdek meer over jouw karakter, identiteit, instinct, intuïtie, wilskracht en je centers die gedefinieerd zijn en leer jouw persoonlijke strategy om hiermee om te gaan. Vergeet online cursussen en kies ervoor om jouw Human Design te laten berekenen.

Meest gestelde vragen over wat een Human design chart betekenen kan

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen over human design? Ben je bijvoorbeeld benieuwd waar het op gebaseerd is of hoe het is ontstaan? Lees dan nog even verder.

Wat is de betekenis van human design?

De human design betekenis is als volgt: het is een systeem dat inzicht geeft in menselijke kwaliteiten en valkuilen. Zo kun je ontdekken waarom je bent zoals je bent en wat jou uniek maakt. Ook is het een manier om te achterhalen wat het beste bij jou past en hoe je je leven het beste kunt inrichten. Zo kun je de beste versie van jezelf ooit worden.

Wat is het doel van human design?

Het doel van human design is geluk. Als je weet wie je bent, waardoor je bent geworden zoals je bent en wat je valkuilen zijn, kun je daaraan werken. Human design is een vorm van persoonlijke ontwikkeling. Een manier om je leven mooier te maken en er alles uit te halen. Door je te verdiepen in human design kun je de beste versie van jezelf worden en optimaal geluk ervaren.

Wat is de oorsprong van human design?

De oorsprong van human design vond plaats in 1987 in Spanje. Robert Allan Krakower (Ra Uru Hu) kreeg een visioen op Ibiza. Een ‘stem’ vertelde hem toen over het human design systeem. Van wie die stem was, is niet duidelijk. Maar die stem vormde in elk geval de beginselen voor de mystieke theorie over de oorsprong van human design.

Waarop is human design gebaseerd?

Human design is gebaseerd op het holisme. Het is een systeem dat uit verschillende principes bestaat, waaronder het chakra systeem, westerse astrologie en genetica. Ook komen biochemica, Joodse Kaballah en astronomie er in voor. Het is dus een mix van allerlei systemen en principes die samen het systeem van human design vormen.

Hoe kan ik mijn human design type ontdekken?

Een human design type kan berekend worden aan de hand van verschillende factoren. Zo wordt er gekeken naar je geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats. Die factoren bepalen samen jouw human design chart. Er zijn vier verschillende human design types die hieruit voort kunnen vloeien: manifestors, generators + manifesting generators, projectors of reflectors.

Waar kan ik een human design test doen?

Een human design test kun je gemakkelijk online doen. Als je in Google zoekt naar ‘human design test’ of ‘human design chart’ komen er verschillende websites naar voren waarop dit (gratis) mogelijk is. De oprichter van human design (Ra Uru Hu) heeft ook een human design test ontwikkeld: MyBodygraph van Jovian Archive. Als je je geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats weet, kun je de human design test doen en je type berekenen met een unieke chart.

Hoe kun je je human design type berekenen?

Je human design berekenen, kun je doen door middel van een human design test. Dit is een test waarbij je onder andere je geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats invult. Aan de hand van die factoren wordt jouw human design type berekend. Er zijn vier verschillende types mogelijk. Aan de hand van je human design chart kom je meer te weten over jezelf en over hoe je in het leven staat.

Wat is de betekenis van human design chart?

De human design chart betekenis is als volgt: het is een systeem dat je helpt achterhalen waarom je bent zoals je bent. Ook geeft het inzicht in waarom je doet zoals je doet, wat je valkuilen zijn en wat juist kwaliteiten zijn die bij jou passen. Aan de hand van je human design chart kun je meer te weten komen over jezelf en kun je bewust invulling geven aan je leven en aan je eigen geluk. (1)

Wat is mijn human design?

In een human design chart staat beschreven wie jij bent als persoon, gebaseerd op het moment dat je geboren bent. Wil je weten wat jouw human design is, dan moet je een human design test doen. Zo ontdek je welke energetische stempel jij bij je geboorte hebt meegekregen en wat jouw sterke en minder sterke punten zijn.

Wat betekenen de kleuren in Human Design?

Je Human Design chart bestaat uit twee delen: de body (rood) en de mind (zwart). Dit wordt ook wel design (rood) en de personality (zwart) genoemd. Deze delen zijn op verschillende momenten ontstaan in het proces dat jij als baby je ontwikkelde in de buik van je moeder.

Wat is een Human Design experiment en hoe kan het bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling?

Een Human Design experiment is een persoonlijke reis waarbij je het Human Design systeem toepast in je dagelijks leven. Dit experiment is gebaseerd op jouw unieke Human Design Chart en biedt inzichten over hoe je energie omgaat, je unieke eigenschappen en hoe deze zich verhouden tot anderen. Het kan leiden tot zelfontdekking en verbetering van relaties en persoonlijke tevredenheid.

Wat betekent een Human Design Chart en hoe wordt deze visueel gerepresenteerd?

Een Human Design Chart is een unieke blauwdruk van een persoon op basis van specifieke genetische kenmerken en astrologische gegevens. Het is visueel gerepresenteerd in de vorm van een lichaamsgrafiek, die uit verschillende vormen bestaat, zoals driehoeken en vierkanten, ingevuld met verschillende kleuren. Elk van deze elementen en kleuren hebben een specifieke betekenis en samen geven ze een diep inzicht in de persoonlijkheid, sterktes en uitdagingen van een individu.

Wat doet een Human Design analist en hoe kan het je helpen?

Een Human Design analist is een professional die getraind is in het lezen en interpreteren van Human Design Charts. Ze kunnen helpen bij het begrijpen van de unieke blauwdruk van een persoon, inclusief hun energietype, autoriteit en profiel. Dit kan leiden tot een beter begrip van de eigen persoonlijkheid en hoe men het beste met energie omgaat, wat kan leiden tot meer voldoening en succes in het leven.

Wat zijn de vier types in het Human Design systeem en hoe beïnvloeden ze onze interacties met andere mensen?

De vier types in het Human Design systeem zijn Manifestors, Generators (inclusief Manifesting Generators), Projectors en Reflectors. Elk type heeft een unieke manier van omgaan met energie en interactie met anderen. Het begrijpen van je type kan je helpen beter te begrijpen hoe je uniek gemaakt bent en hoe je op de meest authentieke manier kunt leven en interageren met anderen.

Hoe kun je jouw Human Design Chart berekenen en welke informatie heb je nodig?

Om je Human Design Chart te berekenen, heb je je geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats nodig. Er zijn verschillende online tools beschikbaar om dit te doen, vaak gratis. Nadat je deze informatie hebt ingevoerd, krijg je een visueel overzichtelijke kaart die de verschillende elementen van je design laat zien.

Wat is het Jovian Archive in het kader van Human Design?

Het Jovian Archive is de officiële bron van Human Design informatie. Het werd opgericht door Ra Uru Hu, de oprichter van het Human Design systeem. Hier vind je uitgebreide informatie over de verschillende aspecten van Human Design, zoals de vier types, profielen, autoriteiten en centra.

Hoe wordt de energie in een Human Design Chart weergegeven en wat is de energetische stempel?

Energie in een Human Design Chart wordt weergegeven door de negen centra en de kanalen die hen verbinden. Elk centrum representeert een specifiek aspect van je zijn, zoals je denken, emoties, communicatie, etc. De status van deze centra (gedefinieerd, niet-gedefinieerd of open) bepaalt je energetische stempel en hoe je energie uitwisselt met anderen.

Wat zijn de variabelen in het Human Design systeem en hoe beïnvloeden ze je profiel?

Variabelen in het Human Design systeem verwijzen naar de vier pijlers van het design: de rechter- en linkerdesign- en persoonlijkheidsaspecten. Deze zijn verder onderverdeeld in toond, kleur, basis en lijn. Samen vormen ze de diepere lagen van je design en beïnvloeden ze je profiel en de manier waarop je je leven ervaart.

Hoe kan ik een overzichtelijke Human Design Chart krijgen?

Het is mogelijk om een overzichtelijke jouw Human Design Chart betekenen te verkrijgen door gebruik te maken van online tools. Na het invoeren van je geboorte-informatie, krijg je een visueel diagram dat de verschillende elementen van je design laat zien, inclusief je type, autoriteit, profiel, centra en kanalen. Voor een diepere analyse kan je contact opnemen met een gekwalificeerde Human Design analist.

Wat is het gemak van het gebruik van het Human Design systeem in het dagelijks leven?

Het gebruik van het Human Design systeem kan helpen om inzicht te krijgen in je eigen gedrag, hoe je het beste beslissingen kunt nemen, en hoe je met anderen omgaat. Het kan ook helpen om meer vrede te hebben met je eigen unieke eigenschappen en uitdagingen, en om een authentieker en bevredigender leven te leiden. Bovendien kan het handig zijn om per e-mail updates en inzichten te ontvangen van een Human Design analist of een platform dat Human Design tools en bronnen aanbiedt.

» Referenties

1. ‘Is there any scientific basis in the human design chart?’ – Quora
https://www.quora.com/Is-there-any-scientific-basis-in-the-human-design-chart

2. ‘What is human design’ – The Human Design Lab
https://https://thehumandesignlab.com/en/what-is-human-design/

3. ‘Human Design’ – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_Design

» Referenties

Conclusie beste training persoonlijke ontwikkeling

Martijn Meeuwis (Ervaringsdeskundige)

Martijn Meeuwis (Ervaringsdeskundige)

Martijn Meeuwis (1988), ervaringsdeskundige en oprichter van Jouwpersoonlijkegroei.nl, is partner van Anouk en trotse vader van Tess en Luka. Zijn passie ligt bij voeding, sport (crossfit), mindset en meditatie. Ontdek zijn top 50 praktische tips voor persoonlijke groei in zijn gratis E-book. Volg Martijn ook op LinkedIn, Facebook en Instagram. Voor opmerkingen of vragen, mail martijn@jouwpersoonlijkegroei.nl of bel 033-2022144 tijdens kantooruren. Meer ervaringen van Martijn Meeuwis
Anderen bekeken ook

2 Reacties on Human Design | Bereken jouw type met de Gratis Test!

  Jayne Lewis
  08/09/2023

  Ik zou graag een chart laten maken. Vriendelijke groet, Jayne

   Martijn Meeuwis (Ervaringsdeskundige)
   26/10/2023

   Leuk dat je geïnteresseerd bent om een chart te laten maken. ''Get your chart''. Ik ben benieuwd welke inzichten je eruit haalt, laat je het me weten?

Laat een reactie achter

50 praktische groei tips

Gratis E-book: ‘De volgende stap in jouw persoonlijke groei’

ebook 50 praktische groei tips

50 praktische groei tips

Gratis E-book: ‘De volgende stap in jouw persoonlijke groei’

ebook 50 praktische groei tips