FAGG

Zit u met vragen rond geneesmiddelen en gezondheidsproducten? Ik weet hoe verwarrend het kan zijn, vooral omdat ik zelf door de informatieberg heb moeten ploegen. Gelukkig kunnen we op het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) rekenen, een belangrijke autoriteit die de veiligheid en kwaliteit van deze producten waarborgt.

Samenvatting

  • Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) is een belangrijke autoriteit die de veiligheid en kwaliteit van geneesmiddelen en gezondheidsproducten waarborgt in België.
  • Het FAGG beheert en controleert het hele proces rond geneesmiddelen en gezondheidsproducten, inclusief de ontwikkeling, veiligheid en kwaliteit van deze producten. Ze hebben een uitgebreide databank met informatie over vergunde geneesmiddelen en verzamelen statistieken over het gebruik ervan.
  • Het FAGG houdt toezicht op medische hulpmiddelen zoals pacemakers en prothesen om ervoor te zorgen dat ze aan veiligheids- en kwaliteitseisen voldoen. Ze controleren de productie, distributie en het gebruik van deze hulpmiddelen om risico’s te minimaliseren.
  • Het FAGG faciliteert de uitwisseling van gegevens en documenten tussen belanghebbenden, zoals de industrie, overheden en gezondheidszorgprofessionals, om de kwaliteit en veiligheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten te waarborgen. Ze beheren databanken met informatie over vergunde en geschorste geneesmiddelen.

Geschiedenis van het FAGG

Het FAGG werd opgericht na de Tweede Wereldoorlog om de controle en regelgeving van geneesmiddelen en gezondheidsproducten te waarborgen.

Oprichting en organisatie na de Tweede Wereldoorlog
Het FAGG kwam tot leven na de Tweede Wereldoorlog. De wet van 20 juli 2006 gaf het startsein. Ik ben blij dat het FAGG er is. Het zorgt voor veilige en goede medicijnen en gezondheidsproducten in België.

Het FAGG helpt niet alleen mensen, maar ook dieren. Het zorgt voor hun geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Dit is goed werk! Xavier De Cuyper zorgt ervoor dat alles goed gaat. Hij is de baas van het FAGG.

Er werken veel mensen bij het FAGG. Ze controleren alles over medicijnen. Zowel nieuwe als oude medicijnen die we al kennen. Ze hebben ook veel gegevens over medicijnen op hun website.

Daar kan ik zien welke medicijnen goed zijn en welke niet meer mogen worden gebruikt. Als ik vragen heb, kan ik hen op hun website een bericht sturen.

Copernicushervorming en verhuis van het agentschap
Het FAGG heeft in 2006 een belangrijke hervorming ondergaan die bekend staat als de Copernicushervorming. Deze hervorming had tot doel het agentschap te moderniseren en efficiënter te maken.

Als onderdeel van deze hervorming werd het FAGG verhuisd naar een nieuwe locatie in Brussel.

De Copernicushervorming resulteerde ook in een betere samenwerking tussen het FAGG en andere gezondheidsinstanties in België, zoals het RIZIV en het FOD Volksgezondheid. Dit heeft geleid tot een meer geïntegreerde aanpak van geneesmiddelen- en gezondheidsproductenregulering.

Met de verhuizing naar Brussel heeft het FAGG nu een modern en goed uitgerust kantoor dat voldoet aan alle nodige eisen voor de regulering en controle van geneesmiddelen en gezondheidsproducten.

FAGG

 

Competentiedomeinen en activiteiten

Het FAGG beheert en controleert geneesmiddelen en gezondheidsproducten, houdt toezicht op medische hulpmiddelen en faciliteert de uitwisseling van gegevens en documenten.

Beheer en controle van geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Als het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) beheren en controleren we het hele proces rond geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Dit omvat zowel de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen als het toezicht op de veiligheid en kwaliteit van reeds goedgekeurde producten.

We hebben een uitgebreide databank met informatie over vergunde geneesmiddelen, inclusief bijsluiters en veiligheidsvoorschriften. Daarnaast verzamelen we ook statistieken om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van geneesmiddelen en gezondheidsproducten.

Bij vragen of opmerkingen kunnen mensen contact met ons opnemen via onze website.

Toezicht op medische hulpmiddelen
Het FAGG houdt toezicht op medische hulpmiddelen in België. Dit omvat producten zoals pacemakers, prothesen en medische apparaten. Het agentschap zorgt ervoor dat deze hulpmiddelen aan de nodige veiligheids- en kwaliteitseisen voldoen voordat ze op de markt worden gebracht.

Ze voeren controles uit op de productie, distributie en het gebruik van medische hulpmiddelen om ervoor te zorgen dat ze veilig en effectief zijn voor patiënten. Ze werken samen met fabrikanten, distributeurs, zorgverleners en andere belanghebbenden om de naleving van de regelgeving te waarborgen en eventuele risico’s te minimaliseren.

Uitwisseling van gegevens en documenten
Het FAGG faciliteert de uitwisseling van gegevens en documenten met betrekking tot geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Dit helpt bij het delen van essentiële informatie tussen verschillende belanghebbenden, zoals industrie, overheden en gezondheidszorgprofessionals.

Het agentschap heeft een databank met informatie over vergunde geneesmiddelen, zoals bijsluiters en veiligheidsvoorschriften. Bovendien is er een aparte databank voor geschorste geneesmiddelen.

Door middel van deze uitwisseling kunnen belangrijke updates en richtlijnen worden verspreid, waardoor de kwaliteit en veiligheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten worden gewaarborgd.

Contact FAGG

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)
Galileelaan 5/03
1210 Brussel
Telefoon:  +32 2 528 40 00
Email adres: welcome@fagg.be

Veelgestelde Vragen

1. Wat doet het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)?
Het FAGG voert veiligheidscontroles uit op farmaceutische producten. Het zorgt voor de kwaliteitsborging van gezondheidsproducten. Zij houden ook toezicht op de markt.

2. Wat is de rol van het FAGG in geneesmiddelenregistratie?
Het FAGG geeft toelating voor geneesmiddelen. Ze doen een geneesmiddelenevaluatie voordat ze een product op de markt brengen.

3. Wat betekent Farmacovigilantie bij het FAGG?
Farmacovigilantie bij het FAGG gaat over geneesmiddelenbewaking. Het houdt in dat ze de veiligheid van geneesmiddelen controleren.

4. Wat doet het FAGG in diergeneeskunde?
In diergeneeskunde zorgt het FAGG voor de controle van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik. Heel belangrijk onderdeel ook voor Jouw Persoonlijke Groei.

5. Hoe houdt het FAGG toezicht op klinische proeven?
Het FAGG zorgt voor wetgeving op geneesmiddelen en gezondheidsproducten, inclusief regels voor klinisch onderzoek van geneesmiddelen. Ze houden ook toezicht op de uitvoering van klinische proeven.

» Referenties

Belgische Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. VAS. https://www.vas.ehealth.fgov.be/webmedseip/nl/

Belgium News. Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). https://news.belgium.be/nl/federaal-agentschap-voor-geneesmiddelen-en-gezondheidsproducten-fagg

Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI). Het FAGG publiceert op haar website bijkomende documenten betreffende het goed gebruik van geneesmiddelen. https://www.bcfi.be/nl/het-fagg-publiceert-op-haar-website-bijkomende-documenten-betreffende-het-goed-gebruik-van-geneesmiddelen/

Algemene Pharmaceutische Bond (APB). Volksgezondheid: Overheid – FAGG. https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Overheid/FAGG/Pages/default.aspx

» Referenties

50 praktische groei tips

Gratis E-book: ‘De volgende stap in jouw persoonlijke groei’

ebook 50 praktische groei tips

50 praktische groei tips

Gratis E-book: ‘De volgende stap in jouw persoonlijke groei’

ebook 50 praktische groei tips